De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
Limburg hier groeien ideeën. Wil jij mee jouw stempel drukken op Limburg? Wij zoeken toffe collega's

Afdelingschef Omgevingsvergunning: inschrijvingsperiode verlengd!

Uiterlijke kandidatuurstelling: 2019-09-16

Coördineer jij met enthousiasme een team van specialisten in tijden van verandering? Ben je gepassioneerd door ruimtelijke ordening? Werk je oplossingsgericht? Dan is de functie afdelingschef Omgevingsvergunning iets voor jou!  

Functie-inhoud

 • Als inspirerende en coachende leidinggevende coördineer je de cel Ruimtelijke Ordening binnen de afdeling Omgevingsvergunning van de Directie Omgeving.
 • Je gaat op zoek naar het structureel verbeteren van de werking van de afdeling door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen.
 • Je handelt met respect voor de administratieve regels en voor de doelstelling en de belangen van de organisatie.
 • Je uit je mening op basis van een afweging van relevante criteria en met inzicht in de consequenties en formuleert ten aanzien van het beleid een onderbouwde visie.
 • Je beschikt over een grondige kennis van de toepasselijke wetgeving inzake ruimtelijke ordening en aanverwante regelgeving, met bijzondere aandacht voor de verdere transitie in het kader van de omgevingsvergunning.  

Functievereisten

De kandidaten moeten beschikken over een diploma dat toegang geeft tot niveau A, master in de architectuur/architect en moeten minimum 3 jaar relevante beroepservaring hebben.

In de functiebeschrijving afdelingschef Omgevingsvergunning – cel Ruimtelijke Ordening – afdeling Omgevingsvergunning – Directie Omgeving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Aanbod 

 • Statutaire functie
 • Brutomaandloon: minimum 3.740,96 euro en maximum 5.703,89 euro
 • Flexibele werktijdregeling (7 tot 19 u.)
 • Interessante verlofregeling  (35 vakantiedagen)
 • Aantrekkelijke pensioenregeling
 • Maaltijdcheques
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Stimulansen voor duurzaam woon-werkverkeer
 • Dynamisch team
 • Multidisciplinaire werkomgeving
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Tal van andere troeven, o.a. Bokrijkabonnement, … 

Hoe solliciteren?

Stuur je sollicitatiebrief uiterlijk 30 september 2019, samen met een uitgebreid cv en een kopie van je diploma, naar de provincie Limburg:

 • per e-mail: vacatures@limburg.be  
 • per post: Directie HRM, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. 

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. 

Voor informatie over de selectieprocedure, de arbeidsvoorwaarden, … kun je vanaf 2 september 2019 terecht bij Rebecca Huysmans, bestuurssecretaris Directie HRM, rebecca.huysmans@limburg.be, 011 23 78 37 of  0471 39 43 07.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je terecht bij Fabienne Masset, directeur afdeling Omgevingsvergunning - Directie Omgeving, fabienne.masset@limburg.be.

Praktische informatie 

Situering

De provinciale administratie doet voor de provincie wat de ambtenaren van de gemeentelijke, Vlaamse of federale overheid voor de gemeente, Vlaanderen of België doen.   

Zonder zijn administratie zou het provinciebestuur machteloos zijn. De administratie zorgt er immers voor dat het beleid van de provincieraad vorm krijgt en dat de besluiten van de deputatie in de praktijk worden uitgevoerd.  

Momenteel telt het ambtenarenkorps 890 personeelsleden, waarvan ongeveer 460 werkzaam zijn in het Provinciehuis. Het provinciebestuur beschikt over 124 gebouwen verspreid over 25 sites.  

De functie afdelingschef Omgevingsvergunning situeert zich binnen de Directie Omgeving van de provincie Limburg. De Directie Omgeving bestaat uit de volgende afdelingen/diensten:

 • Ruimtelijke Planning
 • Duurzaamheid
 • Onroerend Erfgoed
 • Water en Domeinen
 • Mobiliteit en Routenetwerken
 • Omgevingsvergunning.

Op 23 februari 2017 ging de omgevingsvergunning van start. Met de invoering van de omgevingsvergunning kwam er een grondige hervorming van het vergunningslandschap. De milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning verdwijnen als afzonderlijke instrumenten en gaan op in één omgevingsvergunning.

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna (eventueel) één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. 

Standplaats 

Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt  

Algemene toelatingsvoorwaarden 

De kandidaten moeten: 

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.  

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit volgende onderdelen: 

 • een geïntegreerde proef
 • een mondelinge proef. 

Beide proeven hebben aandacht voor leidinggevende vaardigheden. De kandidaten moeten minstens 50 % behalen op de schriftelijke proef en minstens 50 % op de mondelinge proef. In totaliteit moeten de kandidaten 60 % behalen om geschikt te worden bevonden voor de functie én om opgenomen te worden in de wervingsreserve.

Wervingsreserve

Voor deze functie wordt een wervingsreserve aangelegd. Dit betekent dat als je geschikt wordt bevonden, je opgenomen wordt in de wervingsreserve. Deze wervingsreserve is geldig voor minimaal 2 jaar en kan verlengd worden tot maximaal 4 jaar. 

Ontdek je job bij de provincie Limburg!  

Wil je samenwerken met toffe collega’s? Sta je met plezier Limburgers te woord? Wil je groeien in je functie? Wil je een stempel drukken op Limburg? Dan is werken bij de provincie Limburg of één van haar instellingen zeker iets voor jou.  

We selecteren op basis van je competenties. We maken geen onderscheid op basis van je leeftijd, je geslacht, je etnische afkomst, je geloof, je handicap of je nationaliteit.